MONTERING AV HAMNKAPELL

Havnepresenning1

Verktyg: Hammare, 8mm hålslag, planka, markör eller penna

Hamnkapellet skall fästas på samma fästen som det vanliga båtkapellet. Det har stroppar i aktern och det finns en hel PVCkant längs sidorna och framsidan. På dessa kanter måste hålen slås med hålslaget för att passa fästena på båten. Hamnkapellet har en mittsöm.

Hitta mitten av vindrutan i fören. Här är det ett eller två fästpunkt(er) i mitten, med samma avstånd från centrum. Markera fästpunkten / -punkterna på hamnkapellet. Gör hål med hålslagen med centrum ca. 20 mm från ytterkanten.

  1. Fäst hamnkapellet över vindrutan och markera fästpunkterna på SB- och BB-sidan.
  2. Sträck ut hamnkapellet över vindrutan och märk fästpunkterna på båda sidor (SB och BB) (inte sidorna, i första hand).
  3. Ta bort hamnkapellet och gör hålen där märkena är.
  4. Fäst hamnkapellet på nytt, både i fören och aktern. Kontrollera att alla hål är rätt placerade och att duken är spänd och slät.
  5. Märk nu alla fästpunkterna längs båda sidor (SB och BB). Kontrollera om något av hålen ska vara längre än 20 mm från utsidan.
  6. Ta av hamnkapellet och gör resten av hålen där märkena är.
  7. Hamnkapellet är nu klar för användning. PVC-duken gör att hålen inte spricker.
Lycka till
KONTAKT OSS
KONTAKTA OSS

Produkten läggs i din kundvagn.
Vad vill du göra nu?